Rúnák

A Rúnák egyfajta szimbólumrendszerként működtek. Jóslásra, és különféle mágikus szertartásokra használták. Minden rúnához tartozott egy “varázsige” , rituálé, amit el kellett végezni, mielőtt használták volna.

 

Nagyon gyakoriak voltak a kövekbe vésett rúnaszimbólumok. Rúnakészletet készen is meg lehet vásárolni, de el is készíthetjük, például fakorongokba égetve a szimbólumokat.

 

A Rúnák használata

Ha csak egy bizonyos Rúna segítségét kérjük, akkor a leghatékonyabb, ha magunkon viseljük. (nyakláncon, karkötőn)

Ha a Rúnákat jóslásra szeretnénk használni, akkor először is gyújtsunk egy fehér gyertyát vagy mécsest. Tegyük a Rúnákat egy zacskóba, jól rázzuk össze, miközben a kérdésünkre összpontosítunk, majd dobjuk ki őket egy asztalra vagy tálcára.  Csak azokat a rúnákat értelmezzük, amelyek a szimbólummal felfelé estek le. A szimbólumokat balról jobbra haladva olvassuk össze.rúna

Rúnák

Kezdet„Kezdet”

„Aki megszületik, aki előtűnik a nemlétből”

Jelkép: A körforgás köréből születő, kiinduló vonalak

Elvárás: Újszülöttek birtokában az első hét napon. Olyan ember birtokában, akinek gyökeresen megváltozott eddigi élete, új életet kezdett, a rúna hét napig fejti ki hatását. Annak birtokában, aki új dolog építésébe, készítésébe kezd. Annak a birtokában, aki számára új tudomány megtanulásába fog.

Adomány: A rúna hatalma megóvja a birtokost mindennemű rontástól, átoktól, fekete mágiától, betegségtől és más bajoktól, ami a megkezdett folyamatot akadályozná, zavarná.

Vég„Vég”

„Aki bevégez és lezár”

 Jelkép: Az örök körforgásba visszatérő, bezáruló vonalak.

Elvárás: Haldoklók birtokában. Minden ember birtokában élete alkonyán.(80 év felett)

Adomány: Megkönnyíti a visszatérést a körforgásba. Aki a vég rúnáját birtokolja halálakor, annak valóban nincs visszaút, feltámasztani lehetetlen……bevégeztetett. Gyakran rajzolják haldoklók homlokára, afféle utolsó kenet gyanánt.

Örökkévaló„Örökkévaló”

„Aki múlhatatlan, akit nem érinti az idő”

 Jelkép: A megvilágosodott keresztültöri az örök körforgás körét.

Elvárás: A használó örökkévaló legyen. Első hallásra talán szigorú feltételnek hangzik, de ne feledjük, hogy minden emberi lény lelke örökkévaló. Így az árnyékvilágban mindazok, akik kellően közel kerültek lelkükhöz, felsőbb létezésükhöz, azoknál felébred a rúna hatalma. Ez elmélyült imádságot, mély meditációt feltételez.

Adomány: A rúna birtokosa felülemelkedik az időn.

Vágyakozó„Vágyakozó”

„Aki látja a célt és kívánja azt”

Jelkép: Az ég felé forduló, kitárt karú emberszimbólum.

Elvárás: Annak birtokában, aki valami után nagyon vágyakozik, vagy törekszik valamilyen cél elérésében. Annak birtokában folyamatosan, aki egész életében egyetlen cél elérése érdekében cselekedett.

Adomány: A rúnatárgy birtokosa újra és újra átélheti vágyának beteljesülését. Ez afféle álomkép, ami segít megvalósítani vágyai beteljesülését.

Üdvösség„Üdvösség”

„Aki fényt hoz az árnyékba”

 Jelkép: A jel a felülről lefelé áramló isteni erőt képviseli.

Elvárás: A használó a rúna segítségével eddigi inkarnációinak minden tapasztalatát és bölcsességét tudatos szintre képes emelni.

Adomány: A felhasználó fokozatosan ráébred igaz önvalójára.

Tanítvány„Tanítvány”

„Aki a végső igazság felé törekszik”

Jelkép: A vágyakozó az üdvösség felé tör, elérni igyekszik.

Elvárás: A rúnatárgy birtokosa mestere mellett, saját továbbhaladása érdekében cselekedjék. A legtöbb művészet, mesterség tekinthető a megvilágosodás felé vezető útnak. Az egyik hosszabb, a másik rögösebb, de ugyanoda visz. Szükséges, hogy a tanítvány tiszta szívvel, jószántából kívánja befogadni a tudást.

Adomány: A tanítvány minden képessége, ami a tudás befogadására szolgál, növekszik, a tanulási idő pedig lecsökken.

Megvilágosodott„A megvilágosodott”

„Aki elérte a célt, aki valóban ért.”

 Jelkép: A vágyakozó eléri az üdvösséget, új rúna születik, mindkettőt magában foglaló, mégis egészen más.

Elvárás: Annak kezében, aki valamiben már-már elérte a tökéletességet, illetve annak közelében jár.

Adomány: A rúna segít megtenni az utolsó lépéseket. Kikristályosítja, megérleli a tudást.

Mindenség„Mindenség”

„Aki van”

Jelkép: A világ hat síkja, és a mindent átható teremtő erő.

Elvárás: Annak a birtokában, aki megértette a világ szerkezetét. Minden sík kapcsolódik minden más síkhoz, minden a teremtő Egyből származik, oda is tér vissza, és mindeközben minden benne foglaltatik.

Adomány: A rúnatárgy birtokosát nem érintheti, és nem torzíthatja el semmilyen démoni befolyás.

Férfi„ A férfi”

„ Aki öntudatra ébredt, aki ért és néven nevez”

 Jelkép: Emberi lény kezében, ha az övéit, a családját védelmezi, akár fizikailag akár közvetetten. Ha egy nő kényszerül ilyet tenni, akkor férfinak minősül, és nála is felébred a rúna.

Adomány: A használó félelmetesebbé válik ellenfelei számára, maga pedig tökéletesen ellenállóvá válik, mindenfajta félelemmel szemben.

Nő„A nő”

„Aki magában hordozza az új élet lehetőségét”

Elvárás: Nők, asszonyok, lányok birtokában, nőiességüket emeli ki.

Adomány: A rúnatárgy használóját kívánatossá teszi a férfinép szemében.

Anya„Az anya”

„Aki új életet hordozz, és teremt”

Jelkép: A nő jelképe magában hordozva a teremtést, a teremtés szimbólumát.

Elvárás: Viselős asszonyok, szülésnél segédkezők birtokában és kisgyermekes anyáknál.

Adomány: Távol tartja a rossz szellemeket és minden ezzel kapcsolatos negatív tényezőt.

Házasság„Család” „Házasság”

„Aki egybeköti a különbözőt, aki egységbe forrasztja a polaritást.”

 Jelkép: A férfi és a nő jele egyesül, egy családot alkot.

Elvárás: A rúna használója párkapcsolatban, házasságban, családban él.

Adomány: A rúna ereje átváltoztatja, összetöri a rúnatárgyat, ha a kapcsolat vagy a házasság szentsége sérelmet szenvedett valamilyen módon.

Rend„Rend, Béke”

„Aki megszilárdít, aki feloszlatja a zűrzavart.”

Jelkép: A négyzet önmagában is a rend jelképe. A négyzetbe pedig egy másik négyzet simul a legjobban, ez a béke harmóniája.

Elvárás: Azok birtokában, akik a rend, béke megteremtésére törekednek. Olyan ember birtokában, aki egész életében betartotta a törvényt, sohasem támasztott zűrzavart, vagy végletekig rendszerető, a rúna folyamatosan működik.

Adomány: Akit a rend rúnája segít, az átlát a káoszon. A kavargó tömegben is rögtön megtalálja, akit keres. A legnagyobb hangzavarban is meghallja a számára fontos hangot.

Küzdelem„Küzdelem, párbaj”

„Aki harcol, aki eldöntésre vár, aki nem ismer más megoldást”

 Jelkép: Egymásnak feszülő férfiak, ellentét.

Elvárás: Annak birtokában, aki valaki ellen küzd. Csak elvek, életcélok összeütközéséből fakadó olthatatlan ellentét végső megoldásaként születő, tisztességes harc ébreszti fel a rúnát.

Adomány: A rúna egyenlő, tiszta feltételeket biztosít mindkét fél számára.

Harcos„A harcos”

„Aki küzd, aki ölni és meghalni képes a győzelemért”

Jelkép: A jel a férfi rúnájából alakul ki a fegyver hozzáadásával.

Elvárás: Hatalma feléled annak birtokában, aki egész életében harccal érte el céljait, harcolni volt kénytelen, aki valamilyen harcművészetet gyakorol

Adomány: Tiszteletet, megbecsülést ébreszt harc közben, és utána a tulajdonos iránt. A tisztelet érzete sohasem kényszerítő erejű, de esetleg hasznos lehet, ha a rúnatárgy birtokosa veszít.

Háború„A háború”

„aki feldúlja a rendet, aki népeket mozgat meg”

Jelkép: A harcosok átdöfik a rend négyszögét, ugyanakkor egy új négyszöget, új rendet alkotnak.

Elvárás: Olyan ember birtokában, aki egy „működésképtelen rendszer” szétrobbantására törekszik, és erre reális esélye van. Aki egy nemes cél érdekében „háborút” indít.

Adomány: A használó karizmája hatalmassá válik, új szövetségesekre lel, akik támogatják, és hűséggel kísérik végig az úton.

Nép„A nép, ország”

„Aki önmagában is számos egységben élő”

Jelkép: Családok egymásba fonódva a rend kettős négyszögében.

Elvárás: A rúna felébred, ha birtokosa egy vezető, aki valamilyen közösséget képvisel, e közösség nevében cselekszik.

Adomány: Akit a rúna hatalma támogat megtéveszteni lehetetlen, azonnal átlát a cselszövésen, hazugságon, megérzi tárgyalópartnere hátsó gondolatait.

Mágus„A mágus”

„Aki keresztüllát az árnyakon”

 Elvárás: csak olyan eszközön ébred fel a rúna hatalma, amely a mágiához, mágikus szertartáshoz kapcsolódik.

Adomány: Segíti mindenféle mágikus szertartás sikeres kimenetelét, védelmet nyújt a negatív energiákkal szemben. Használójának tisztánlátást biztosít a mágikus szertartás idejére.

Menedék„Menedék”

„Aki pihenést és oltalmat nyújt”

Elvárás: Csak olyan tárgyra lehet felírni, ami képes menedéket adni.(Sátor, ház, kunyhó) Az épület minden ajtaja flé kívül vagy belül, fel kell legyen írva a rúna. A rúna hatalma akkor ébred fel, ha a rúnatárgyat olyan ember használja, aki menedéket keres.

Adomány: Bárki vagy bármi is legyen az, amitől a használó menekül, a rúna nyugalmat és menedéket fog nyújtani. Békét és harmóniát fogunk érezni, mert a rúnatárgy minden negatív hatást kívül rekeszt.

Rohanó„A rohanó”

„Aki meg nem állhat”

Elvárás: Annak birtokában, aki gyorsan mozog, rohanó életet él, és gyors eredményeket akar.

Adomány: Megvédi a használót az elbukástól és a váratlan balesetektől, melyek hátráltatnák.

Víz„Víz”

„Aki lágy és folyékony, akinek nem árthat erő”

Elvárás: Olyan ember birtokában, akit az érzelmei irányítanak. Lelki gondokkal, problémákkal küzd.

Adomány: A rúnatárgyban megvan az erő, hogy használóját ne hagyja megfulladni az érzelmek tengerében. Segít megoldani nehéz, lelki konfliktusokat.

Tűz„Tűz”

„Aki lobogva szárnyal, fényes és szabad”

Elvárás: Annak birtokában fejti ki hatását, aki erős, aktív energiával rendelkezik.

Adomány: Segít megzabolázni és irányítani a perzselő energiákat, nehogy kárt tegyünk másokban vagy önmagunkban.

Föld„Föld”

„Aki szilárdan áll és rendíthetetlen”

 Elvárás: Annak birtokában fejti ki hatását, akinek úgymond kicsúszott a lába alól a talaj, vagy bizonytalanul mozog a realitás talaján.

Adomány: A rúnatárgy segít stabilan, két lábbal a földön állni. Meglátni valós és kivitelezhető lehetőségeinket. Határozottságot és erő kölcsönöz a mindennapokhoz.

Szövetség“Szövetség”
“Aki egybefon, aki megbonthatatlan”

Elvárás: Olyan személy birtokában aki valamilyen szövetség részese, mindaddig amíg meg nem szegi azt.

Adomány: A tárgy birtokosa azonnal tudni fogja ha szövetségesei közül bárkit baj ér, vagy meghal. Nagyjából tisztában lesz  a baj természetével,  és azzal, hogy merre kell mennie ha segíteni akar.

Forrás: http://member.rpg.hu

Holics-Mester Marianna

holics-mester-marianna

Holics-Mester Marianna

Zen Coach, Sámán gyógyító Szakértői oldalam Cikkírói bemutatkozóm Cikkeim

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.