Az emberiség evolúciója: “a ma gyermekei”

Holics-Mester Marianna
Latest posts by Holics-Mester Marianna (see all)

Kik a ma gyermekei? Mit jelent ez a kifejezés, és honnan tud­juk, hogy a gyermekünk is közéjük tartozik?

 

A ma gyermekei kifejezést a gyermekek azon új generációja, akik a miénktől különböző képességekkel és tulajdon­ságokkal jöttek a világunkba. Ezek a csodálatos lelkek felismerték, hogy az emberiségnek változásra van szüksége a túlélés érdeké­ben.

a ma gyermekei
Fotó: Trinity Kubassek

Őrülten hangzik? Elhiszem. Élnek köztünk olyan gyerekek, akik emlékeznek Istennel folytatott beszélgetéseikre, még mielőtt le­születtek volna. Vannak olyanok a ma gyermekei között, akik beszélnek a szüleik­hez, még mielőtt megfogantak volna; vagy amíg a méhen belül vannak, gyakran kiválasztják nevüket, sőt a céljukat is, amiért a családba vagy a világunkba érkeznek. Vannak, akik emlékeznek előző életeikre, és hogy mit csináltak akkor.

Vannak gyerekek, akik empatikusak, intuitívak, sok energiájuk van, képesek gyógyítani, tele vannak szeretettel és együttérzéssel, és számunkra elképzelhetetlen módon érzékenyek. Néhányuk nem tud vagy nem kar beszélni, de telepatikusán képesek kommunikálni.

Vannak, akik mindent éreznek maguk körül, és nem tudnak különbséget tenni a saját és a többi ember érzései között. Olyan gyerekek is vannak, akik változást értek el iskolájukban vagy kör­nyezetükben, és olyanok is, akik nem reagálnak „normálisan” a körülöttük zajló történésekre. Vannak, akiknek megmagyarázha­tatlan epilepszia- vagy lázrohamaik vannak, amikre nincs orvosi magyarázat.

Néhányan a mai gyermekei közül a szeretetről mint a szív igazságáról beszél, és látja mindenki igazságát, érti tetteink motivációit, még akkor is, ha mi magunk nem. Vannak, akik érzik lelkük legmélyebb rétegeit is, és tudják, kik és mik vagyunk a sok illúzió ellenére is, amiket azért hoztunk létre, hogy biztonságban érezzük magunkat és elfogadjanak minket. Ezek testesítik meg az igazságot, amíg mást nem tanítunk nekik. Mivel nyitottak minden bejövő informá­cióra, ezeknek a gyerekeknek szükségük van keretekre és irányí­tásra. Néhányuk szeretne egyszerűen csak gyerek lenni, míg belső nagyságuk kiteljesedik. Mások már újító technológiákat fejlesztet­tek ki, és saját cégük ügyvezetői lettek.

 

A ma gyermekeinek azért vannak ilyen képességei, mert energeti­kailag mások, mint a korábbi generációk emberei. Kívülről olyanok, mint bárki más, de belülről ragyognak.

 

Mindannyian energiából vagyunk. Ez határozza meg, hogyan mű­ködünk a látható és láthatatlan világban. Lényünk számos más dimenzión átível, nem csak az általunk ismert háromdimenziós valóságban létezik. Éteri anatómiánk energiaszintek, finoman han­golt hálózatok és földi testünkkel párhuzamosan létező más testek csodálatos egysége. Fejlődésünk során nem csak sejtjeink, hanem energiahálóza­tunk komplexitása is változik. 

A komplexitáson belül van egy belső mező, ami olyan, mint egy ha­talmas buborék, és számtalan feladata van: szó szerint összetart minket. Olyan, mint egy fordítóállomás az emberi természet és a többi, láthatatlan valóság között. Ez az első védekezési vonalunk is.

Mondtad már valakinek, hogy „Lépj hátra, benne vagy a szemé­lyes teremben?”. Túl közel került, és így megszakította az áramlást a külső mezővel. Kényelmetlen érzés, ha a mező összenyomódik. A külső mező belseje információt szállít tes­tünk minden pontjára. Ha összenyomódik vagy megsérül, akkor belső kommunikációnk is sérül. Ha nem érezzük jól magunkat, akkor külső mezőnk is kisebb lesz, beljebb húzódik, hogy az infor­mációáramlás jobb legyen. Később, amikor már jobban érezzük magunkat, a mező újra kiterjedtebb lesz.

a ma gyermekei-energiamezőA belső mezőnkben finom rezgések összessége található, ame­lyek egyforma távolságra helyezkednek el egymástól. Forognak és mozognak, hogy még jobb legyen az információ áramlása a külső és a belső mező között. Az energiaáramlásunkat biztosító folyé­konyságot nemcsak érzéseink és érzelmeink, hanem a minket kö­rülvevő emberek és a környezet is befolyásolják. Legtöbbünkben a mező felépítése hasonló, bár az arányok egyediek.

A külső mezőnk kiszámítható módon alkalmazkodik, válaszol és reagál. Ha visszafogjuk érzéseinket, a mezők leblokkolódnak. Tra­uma hatására az áramlás mintája vagy a mező alakja megváltoz­hat. Műtét során a külső mező sérül a gépek elektromágneses sugárzása miatt, emiatt lassabban gyógyulunk, és ez kihatással van mindennapi közérzetünkre.

Ha boldogok, vidámak, izgatottak vagyunk, a mező kiterjed, na­gyobb lesz és érzékenyebb arra, ami jó érzést okoz. Ha rosszul érezzük magunkat, betegek vagyunk, a belső mező kisebb, sűrűbb, szorosabb lesz, és még a színe, működése is megváltozhat. Több millió oka lehet annak, amiért megváltozhat a külső mezőnk, de egészen a mi generációnkig ezek a változások és válaszok eléggé megjósolhatok voltak.

A ma gyermekeinek külső mezője már más. Nagyon gyorsan fejlődnek, ezért külsejük, viselkedésük szokatlan, sokkal pontosabb és gyorsabb. Nagyon érzékenyek az egyensúlyra. Olyan, mintha új gyermekeink külső mezőjének több százmillió érzősejtje lenne. A ma gyermekei mindent éreznek, és ezt nem tudják leállítani. A bajok akkor kezdődnek, ha nem tudnak különbséget tenni a saját és mások érzései között, és nem értik, hogy más emberek érzései­ről nem tehetnek, nem felelősek érte.

A külső mező mellett mindannyian rendelkezünk egy ránk jel­lemző rezgéskészlettel. Ez tulajdonképpen olyan rezgéseknek az egymásra rakódott rétege, melyek mindegyike meghatározott feladatot lát el, mint például szerveink egészségének fenntartása. Összességében a rezgéskészletünk határozza meg, hogy kik va­gyunk. Nincs két egyforma rezgéskészlet, ha lenne, akkor kiolta­nánk egymást.

Rezgéskészletünk határozza meg érzékenységünket. Minél ma­gasabb a frekvenciánk, annál érzékenyebbek vagyunk. Ha egy bi­zonyos rezgésszintet elérünk, akkor képesek vagyunk használni az intuitív természe­tünket. Ekkor már megértjük azt, amit napi 24 órában a tudatos­ságunk közvetít felénk. Ez ugyanis mindennel tisztában van, ami körülöttünk történik. Nincs idő- vagy térkorlátja, és évmilliók in­formációi a rendelkezésére állnak. A legtöbbünk azonban nincs tisztában ezzel.

A ma gyermekeinek energiamezője soha nem látott módon fejlődik. A mindennapjaikat áthatják régi korok bölcsességei a napi teendőik mellett. A ma gyermekeinek ez természetes. Nem is gondolnak képességeikre, mert ez veleszületett sajátosság számukra. Bennük nem különül el a földi és isteni rész, és olyan tökéletes egyensúly­ban tudják tartani őket magukban, amiről mi csak álmodunk.

 

Forrás: Meg Blackburn Losey – A ma gyermekeinek evolúciója

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük