Az emberiség 12 alapprogramja

Mint a mindenségben mindenütt, úgy az emberre is hat az oksági elv szellemi törvénye, bár rá nézve olykor fájdalmas tapasztalatként. „Minden ok hatást vált ki, s minden hatás valamilyen ok következménye.” A zavarok és egyensúlyhiányok végleges kiegyenlítéséhez nem elegendő csak a hatások kezelése, hanem mindenképpen az alapjaikul szolgáló okokat kell feltárni és megfelelő tanulással, valamint tudatos, akaratlagos döntéssel feldolgozni, egyensúlyba hozni és megváltoztatni.

Read more