Az emberiség 12 alapprogramja

Mint a mindenségben mindenütt, úgy az emberre is hat az oksági elv szellemi törvénye, bár rá nézve olykor fájdalmas tapasztalatként. „Minden ok hatást vált ki, s minden hatás valamilyen ok következménye.” A zavarok és egyensúlyhiányok végleges kiegyenlítéséhez nem elegendő csak a hatások kezelése, hanem mindenképpen az alapjaikul szolgáló okokat kell feltárni és megfelelő tanulással, valamint tudatos, akaratlagos döntéssel feldolgozni, egyensúlyba hozni és megváltoztatni.

Read more

Bika, mint erőállat

Ha beviharzik a bika az életünkbe, akkor megmutatja a vörös kendőnket: elvezet a gombokhoz, amelyeket megnyomva kihoz bennünket a béketűrésünkből. Elvisz oda, megmutatja ezeket a gombokat, és megkérdezi, hogyan keletkeztek. Ezáltal kiszabadítjuk a bennünk fogságban lévő erőt. Arra szólít fel, hogy figyeljük meg a dühöt és ennek mechanizmusát, és hagyjunk fel provokáló magatartásunkkal.

Read more