Telepátia

Holics-Mester Marianna
Latest posts by Holics-Mester Marianna (see all)

Léteznek olyanok, akik képesek mások gondolataiban olvasni, saját gondolataikat egy másik személynek továbbítani, illetve mások gondolatait fogadni. Ez a jelenség a telepátia.

Halálra rémült öreg hölgy tipegett be 1980 egyik reggelén az egyik barcelonai rendőrőrsre. A 81 éves özvegyasszony, Isabel Casas annyira megrémült egy szörnyű álomtól, hogy előrehaladott kora es rossz egészségi álla­pota ellenére is elindult, hogy riadóztassa a ren­dőrséget. Félelemtől összegabalyodó nyelvvel mondta el a szolgálatos tisztnek, hogy szomszéd­ja, Rafael Perez „rémülettől eltorzult” arcát látta maga előtt, és hallotta, hogy egy hang azt mond­ja: „Meg fognak ölni minket”.

A rendőrök hajlottak arra, hogy Casas asszony élményét egy rémálom okozta. Ám kíván­csiak lettek, amikor megtudták, hogy az öreg hölgy már tíz napja nem látta Perezt, aki min­dennap be szokott ugrani az öreg hölgyhöz, de most ehelyett bedobott neki egy cédulát, hogy néhány hétre elutazik. Ez annál is furcsább volt, mivel a cédulát csak három nappal azután dobta be, hogy Casas asszony utoljára látta őt. Miért nem személyesen beszélt vele Perez?

Ennek alapján a rendőrök elhatározták, hogy kivizsgálják az esetet. Perezt megkötözve talál­tak a padlás egyik zugában. Elmondta a rend­őröknek, hogy két férfi tört be a lakásába, akik aláírattak vele 28 darab csekket, hogy feltűnés nélkül férhessenek hozzá 15 000 fontnyi megta­karított pénzéhez. Arra kényszerítették, hogy írjon egy levelet Casas asszonynak, hogy ne fog­jon gyanút. Ezután megkötözték, majd kijelen­tették, hogy amint megszerezték a pénzt, vissza­jönnek, és megölik őt is és a szomszédját is.

Úgy tűnik, hogy az öreg hölgy hihetetlen mó­don fogta barátja gondolatait, miközben az ré­mülten várta fogvatartóinak visszatérését. Perez életét Casas asszony élénk telepatikus álma men­tette meg. Ezek után a rendőrség elfogta és letar­tóztatta a tetteseket, amikor azok visszatértek a tett színhelyére.

 

Az a képesség, hogy egyes emberek képesek „belelátni” mások gondolataiba, az elsők között került a paranormális jelenségek kutatóinak ér­deklődésébe, már a múlt század elején.

 

telepátia_

Warburton kanonok esete

Az első kutatók által megvizsgált spontán tele­pátia egyik jellemző esete volt egy angol pap története 1883-ban. Warburton kanonok fivére házában üldögélt egy székben és már-már el­szundikált. Hirtelen azonban felriadt és felkiál­tott: „A mindenségit! Leesett!” A kanonok ugyanis azt álmodta, hogy a fivére kijött egy szalonból egy kivilágított lépcsőfordulóra, majd megbotlott a legfelső lépcsőfokon és előrezu­hant. Alig sikerült elkerülnie egy súlyosabb sérü­lést. Az álombéli házat nem ismerte fel a kano­nok. Mivel nem sokkal azelőtt érkezett Oxfordból Londonba, nem tudta pontosan, hogy hol van a fivére, aki hagyott neki egy üzenetet, hogy bálba ment a West End-re, és várhatóan éjjel egy órakor fog hazaérkezni.

Miután megemésztette különös álmát, Warburton kanonok ismét elszundított. Nem sokkal ezután fivére hazaérkezett és ezzel ébresztette: „Nem sok híja volt, hogy kitörtem a nyakamat!”– újságolta. „A bálteremből kijőve megbotlot­tam, és fejjel előre lezuhantam a lépcsőn.”

Ez a rejtélyes álom csak egy a sok eset közül, amelyeket a Pszichikai Kutatások Társasága (Society for Psychical Research) gyűjtött össze Nagy-Britanniában és Amerikában.

 

Ellenőrzött kísérletek

A telepátia szó 1882-ből, egy cambridge-i tudós és kutató, F. W. H. Myerstől származik. Az ilyen esetekről szóló első nagyszabású tanulmány 1890-ben Census of Hallucinations (A hallucinációk számbavétele) címmel jelent meg, amelyben a szerző 20 000, kérdőívre adott választ elemez. Ám a tudósok ennél ellenőrzöttebb körülmé­nyek között akarták vizsgálni a telepátiát.

A telepátia tudományos vizsgálatának úttörő­je, Sir William Barett, a dublini Királyi Tudo­mányegyetem fizikaprofesszora több kísérletet végzett, ennek eredményeként végül is meggyő­ződött arról, hogy a telepátia létezik.

Amikor benyújtotta Somé Phenomena associ- ated with Abnormal Conditions of the Mind, vagyis Az agy abnormális működésével összefüg­gő néhány jelenség című tanulmányát a tudo­mány előrehaladásában érdekelt brit szervezet­hez, a biológiai bizottság elutasította tanulmá­nyát. Ám az antropológiai albizottság az elnök, dr. Alfréd Russel Wallace – aki maga is a pszi­chikai jelenségek kutatója volt — döntő szavaza­tának segítségével elfogadta a dolgozatot.

A 20. század elejére kutatók jó néhány csoportja folytatott telepátiavizsgálatokat, amelyek közül számos lenyűgöző eredménnyel zárult. Az 1920- as években például René Warcollier végzett összehasonlító telepátiás csoportkísérleteket Fran­ciaországban és az Egyesült Államokban. Ám a korai vizsgálódások nem mindig elfogadhatóak a tudomány mai, szigorú feltételei alapján.

 

Forrás: The Unexplained

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük