Tenyérjóslás – A kéz

Holics-Mester Marianna
Latest posts by Holics-Mester Marianna (see all)

A tenyérjóslásban a tenyér vonalainak, a kéz alakjának értékelése sokat változott az évszázadok alatt. Eleinte a tenyér vonalai voltak a legfonto­sabb támpontok, ma már sokkal nagyobb szerepet tulajdonítanak az ujjak alakjának, és az ujjperceknek.

 

Amióta tenyérjóslás létezik, áll a vita, hogy melyik tenyér, illetve kéz alakját, vonalait kell mérv­adónak tekinteni.  A legelterjedtebb nézet szerint a bal kézen a sors által megírtak láthatók, míg a jobb kézen az emberi akarat, munka és erőfeszítés eredményei hagynak nyomot. 

Mai megfogalmazással élve a bal kéz tartalmazza az egyén eredeti, természetes képességeit, adott­ságait, míg a jobb kéz megmutatja, hogy miben, illetve mennyi­ben valósultak meg ezek az adottságok. Természetesen balkezes­ség esetében mindezek fordítottja igaz. Más vélemények szerint a férfiaknak a jobb kezükön, a nőknek a bal kezükön olvashatók a beteljesült események.

Tenyérjóslás – Aktív és passzív kéz

Mielőtt olvasni kezdenénk a tenyérből, vizsgáljuk meg

 • a kéz alakját,
 • az ujjak formáját,
 • a kézhátat,
 • a körmöket,
 • a tenyér és a kéz méreteit,
 • a tenyér domborulatait, vonalait, jegyeit
 • és a feltűnő rendellenességeket.

A tenyérjóslásban mindig mindkét kezet vizsgáljuk, mivel a két kéz vonalai nem egyformák. Gyakorlott kézelemzők alapelvként fogadják el a kö­vetkezőket a két kézről.

Bal kéz: Születéskori kilátások, lehetőségek; egészségügyi problémák; az élet első felének várható eseményei; anyai ágról öröklött hajlamok, jellemek, szellemi örökség. Vonaldús hálózat férfi-baltenyéren: nőies (feminin) vonások, esetleg veleszületett balkezesség.

Jobb kéz: A bal kézben jelzett kilátások, lehetőségek megva­lósulása; az élet második felének várható eseményei; apai ágról öröklött hajlamok, lehetőségek, jellemek, betegségek; fizikai örökség. Vonaldús hálózat női jobb tenyéren: férfias (masculin) vonások, erős akarat, egyéniség.

A bal tenyér a passzív. Vonalai lassabban, ritkábban alakulnak, változnak, mint a jobb, az aktív tenyér vonalai. A markáns, erőtel­jes tenyérvonalak azt jelzik, hogy eldöntött, megvalósult esemé­nyekkel találjuk magunkat szembe, a halvány, vékony vonalak kialakulatlanságot, további fejlődést és változást rejtenek. A bő vonalhálózat sokat próbált sorsot, esetleg hányatott művészi pályát, érzékenységet, bonyolult megoldásokat jelez.

 

A mérési átlagok alapján a következő általánosságokat figyel­ték meg:

 • a két tenyér együttesen befödi tulajdonosa arcát;
 • a középső ujj és a tenyér hossza megegyezik az arc magassá­gával;
 • a kéz mérete a többi testrész méretével arányos.

 

Tenyérjóslás – A kézfogás jellemzői

tenyérjóslás_kézfogásAmikor a kezet vizsgálat alá vesszük, nem hagyhatók figyelmen kívül olyan tényezők, mint a kéz fogása, tapintása. Első benyo­másainkat tulajdonosukról ezek a információk alapozzák meg.

 • A puha, sima tapintású, rövid, határozott kézfogású egyének áldozatkész, kitartó, hű, családszerető, jó szerető típusú férfiak.
 • A durva, erős, kemény kézfogás alacsony intelligenciájú tulaj­donosra utal.
 • Az akaratteljes kézszorításúak erős, bátor, határozott személyi­ségek.
 • A száraz, nyugtalan kézérintésül ember ideges, űzött alkatú.
 • A nedves, nyugtalan tapintásúak ideges, szorongó személyisé­gek.

A tenyérjóslásban az erőtlen, szorítás nélküli, futólagos, bágyadt kézfogás szal­maláng típusú, lobbanékony és hevülékeny, de könnyen felejtő, önző alkatú emberekre utal. Puhalelkűek és restek, élvhajhászok és buják. A nők ábrándozók és kacérak. Különösen rossz, ha az ujjak jóval rövidebbek a kézfej hosszánál.

 • A határozott, hosszú idejű kézfogás hangulatgazdagságot, ke­délygazdagságot, örömteltséget jelez.
 • A nem viszonzott kézfogás lanyha, megbízhatatlan, alattomos, kiszámíthatatlan személyre utal.
 • A két kézzel történő kézfogás lelkes tiszteletet, erős vonzalmat és rokonszenvet, ki nem mondott vagy kimondott vonzódást jelez.
 • A balkezes kéznyújtás hanyag nemtörődömséget, lekicsinylést, gőgöt, beképzeltséget, nagyképűséget jelezhet.

 

Tenyérjóslás – A kezek felépítése

Nagy kezű emberek. Türelmes, aprólékos munkavégzésre hajlamosak, precíz kivitelezők, de gyakran csak a részkérdéseket látják, a nagyobb összefüggések távoliak számukra. Tulajdono­suk nemegyszer kicsinyeskedő, szekánt, sértődékeny, sőt túlzot­tan pedáns. Ha a kéz feltűnően, ormótlanul hatalmas, akkor tulajdonosuk gátlástalan, erőszakos, veszekedős típusú, aki haj­lamos lehet a törvények megsértésére, esetleg tartósan bűnöző alkattá válhat.

tenyérjóslás_kézKis kezű emberek. Széles látókörűek, nagy eszmék hordozói lehetnek, nagyvonalúság jellemzi őket, de nem mindig reálisak. A kivitelezéshez gyakran nincs meg a kellő energiájuk, vagy hamar letörnek. Gyakran fecsegő, kritikus alkatúak, mindenbe beleütik az orrukat, sőt nyalánkok és válogatósak. Ha a kéz túl­zottan rövid és vékony, akkor agresszív és zsugori, a fösvénysé­gig zsugori hajlamok rejtőznek tulajdonosukban.

Keskeny, hosszú kezűek. Nehéz természetűek, okvetetlen- kedők, agresszívek, gyenge jelleműek és bátortalanok. Sok med­dő nő keze ilyen. Ha a kéz túlságosan kicsi, túlfűtöttség, túlzott érzékenység, alacsony szellemi érdeklődési szint jellemzi tulajdo­nosát.

Kemény kezű emberek. A kemény kéz hatalmas munkaked­vet, nagy vitalitást tanúsít. Általában szeretik a sportolást és a kétkezi munkát, de kevésbé gyengédek a másikhoz. Akaratukat általában keresztülviszik, duzzadnak az energiától, néha a többi­ek rovására is. Ha ez a kéz még száraz is, akkor fösvény, szívtelen, önző lélek lakozik tulajdonosában. A matematika emberei, min­dent számokban mérnek; a szerelemben is a számítás dominál, gyengédségük és szeretetük csak látszat. A száraz, karomjellegü kéz még rosszindulatot és garasoskodást is jelez, a meleg, ke­mény kéz pedig szorgalmat, önzetlenséget, bár néha heves indu­latokat.

Puha, lágy kezűek. Változó hangulatú, kényelemszerető, sőt izgalomkerülő személyiségek, akik könnyen sértődnek és erősen gyanakvók. Általában jó ízlésük van, fogékonyak a környezetük­re. A szerelmi életben általában passzívak, de nem „ünneprontók” a partneri kapcsolataikban. Általában gyenge fizikumúak, inkább szellemileg strapálják magukat. Ha a kezük keskeny is, akkor kimondott „szobakukac” típusúak. A „pacalfogású” vagy más szóval „csont nélküli”, puha kezek tulajdonosa megbízhatatlan, örök elégedetlen, önállótlan és energia nélküli, puhány. Ezekre az emberekre mondják, hogy „tesze-tosza”. Elpuhultságuk miatt környezetük játékszerévé válnak, ami csak fokozhatja meglévő rossz tulajdonságaikat. A hideg és puha kezek elfojtott indulato­kat, érzelmeket takarnak. Tulajdonosuk gyakran erotikus beállí­tottságú, szerelmeskedni vágyó alkat.

 

A tenyérjóslás egyéb fontos jellemzői

Az izmos, csontos kezű ember nagy mun­kabírású, erőteljes és kitartó személyiség, szorgalmas és energi­kus hozzáállással, élénk munkatempóval. A boltozatos kézhát nagy munkabírásra utal, ezenkívül pénzügyekben rendkívül sze­rencsés, bármihez nyúl, pénz lesz belőle. A reszkető kéz nagyfokú ideggyengeséget, örökös idegességet és félelmet jelez, bujkálást valami elől. Ha a kéz nyirkos is, a fentieken kívül akaratgyengesé­get, önállótlanságot, örökös feszélyezettséget is jelent.

Az arányos formátumú, keskeny, hosszúkás, kissé hegyes ujjú, rózsaszín körmű, karcsú hüvelykujjú női kéz a legritkábbak közé tartozik. És még ennél is kevesebb az a tenyér, amelyben a hü­velyk- és mutatóujj alatt jól látható és tapintható dombocskák vannak. Ezt a kezet hívják királynőkéznek, tulajdonosukat pedig angyalnak. Hűséges élettársak, jó anyák, elsőrendű házvezető­nők. Rendszerint a férjük a szeretőjük is, ízlik az étel, amit főznek, lakásuk otthonos, kezük simítása nyomán elszáll a gond és a bánat.

A lapos ujjú, puha kezű emberek nagyon restek, lusták. Hamar elhíznak, mindig mindenhonnan elkésnek, hétalvók. A hegyes ujjú, lágy bőrű, rövid, húsos hüvelykujjú (csirkecomb alakú hüvelyk) nők kacérak, forróvérűek, saját szerelmükért min­den önző áldozatot meghozók. Tulajdonosuk gyakran takarékos, sőt néha fösvény, de dolgos jellemű. Üres óráit ábrándozással tölti.

 

Forrás: Jen Van Guy – Beszél a kéz

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük