Mi az, hogy tenyérjóslás?

Holics-Mester Marianna
Latest posts by Holics-Mester Marianna (see all)

A régi bölcselők szerint az agy a mozdulatlan mozgató, az ötletadó, míg a kéz a végrehajtó erő. Emiatt a kéz, a fej után a második legfontosabb helyen álló testrészünk, legalábbis ezt állítják a tenyérjóslás szakértői.

 

Mi az, hogy tenyérjóslás? Mit takar ez a fogalom?

 

Ha felütjük az Új idők lexikonát, akkor a következő megfogalmazást olvas­hatjuk:

„Kézjóslás (chiromantia, cheiromantika, chirognómia, chiro- sophia, palmistria), ősi jellegmeghatározó rendszer. Indiából in­dult ki, a legtöbb ókori népnél meghonosodott; orvosok, papok művelték. Európában több Ízben tekintélyre jutott, de egyházi átokkal is sújtották művelőit. Azzal foglalkozik, hogy a kéznek és ujjainak alakjából, továbbá a tenyér dombjaiból és a tenyérbe rajzolódó, gyakran változó (eltűnő és újra eltűnő) jelekből meg­határozza az ember jellemét és megállapítja a szellem, lélek és test háromságában eddig történt és ezután bekövetkezhető változá­sokat. Hagyományokra és megfigyelésekre támaszkodik, ame­lyek sok-sok ezer kézen végzett tanulmányokból alakultak ki, ezeket úgy vették át az utódok, mint például a gyógyító füvek titkait a gyógyszerészet megalapozói…

…Minden kezet a maga sajátos szerkezetének és típusának megfelelően vizsgál, mert nincs két egyforma kéz, mint ahogyan két egyforma embert sem találunk…”

A tenyérjóslás a XVI. és XVII. században állt a népszerűség csúcsán, később vesztett varázsából. Az elmúlt évtizedekben Európa egyes országaiban a „feledés jótékony homálya” fedte. Napjainkban ismét kezdi reneszánszát élni a csillagjóslás, a ho­roszkóp, a kártyavetés társaságában, mivel az ismeretlen és titok­zatos dolgoknak mindig is nagy varázserejük volt.

A régi idők tenyérjósai a Bibliát is segítségül hívták, hogy a tenyér és kéz fontosságát igazolhassák. A „Példabeszédekben” a következők olvashatók: „Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség”. (3:16) Jób könyvében vi­szont ez áll: „Minden ember kezét lepecsételi, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő műve.” (37:6)

tenyérjóslásAz ősi kultúrák (hindu, maya, kínai, azték, asszír stb.) papjai már ismerték a tenyérjóslást, beillesztették vallási tevékenysé­gükbe, sőt tanították, művelték is. Olyan neves személyiségek, mint Julius Caesar, Augustus Octavianus, Salamon és Dávid király maguk is jeles tenyérjósok voltak, A tenyérjóslást népsze­rűsítették Mózes törvénykönyvei és Arisztotelész tanítványai is.

A IV-XVI. században az orvosok alapvető tudományai és tanul­mányai között szerepelt a kéz és a tenyér megismerése. Az egye­temek kötelező tantárgya volt a kéz ismerettana. Nagyon sok esetben az orvosi prognózis, diagnózis a kéz vizsgálata után született meg. Nagyon jól tudták az orvosok, mit jelentenek a repedező, szakadozott körmök, a „dobverő ujjak”, a lila szederjes kéz és köröm, az ujjak görcsös, facsaró mozgása, a sárgaságos köröm, a rühes ujjak elfeketedései, a nyirkos, izzadó tenyerek stb. Ezek a tünetek csalhatatlan jelek az orvos számára. A kéz, az ujjak, a körmök, a tenyér még számtalan más jellel is bírnak, amelyek a szakavatott szemnek sokat árulnak el.

A tenyér vonalainak, a kéz alakjának értékelése sokat változott az évszázadok alatt. Eleinte a tenyér vonalai voltak a legfonto­sabb támpontok, ma már sokkal nagyobb szerepet tulajdonítanak az ujjak alakjának, és az ujjperceknek.

Amióta tenyérjóslás létezik, áll a vita (és még ma is eldöntet­len), hogy melyik tenyér, illetve kéz alakját, vonalait kell mérv­adónak tekinteni. Kezdetben úgy vélték, hogy a kevesebb mun­kát végző bal kézen jobban megmaradnak a jelek, mint a jobbon. A legelterjedtebb nézet szerint a bal kézen a sors által megírtak láthatók, míg a jobb kézen az emberi akarat, munka és erőfeszítés eredményei hagynak nyomot.

Mai megfogalmazással élve a bal kéz tartalmazza az egyén eredeti, természetes képességeit, adott­ságait, míg a jobb kéz megmutatja, hogy miben, illetve mennyi­ben valósultak meg ezek az adottságok. Természetesen balkezes­ség esetében mindezek fordítottja igaz. Más vélemények szerint a férfiaknak a jobb kezükön, a nőknek a bal kezükön olvashatók a beteljesült események.

 

Forrás: Jen Van Guy-Beszél a Kéz

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük