A hős/apa Enneagram 6. pont

A hatos pont általános jellemzői

A hatosok szemében az élet súlyos követelményeket támaszt. A követelmények mások, főleg azon csoportok elvárásaiból tevődik össze, amelyekhez tartoznak. Ennek következtében sok aggodalom és félelem között élnek. Gyermekkorukban az apjuk, vagy más, az apa szerepét betöltő személy túl szigorú volt a hozzájuk. Az iskola számukra azt a helyet jelentette, ahol a legszigorúbban kell alkalmazkodni a tanítójuk követeléseihez. Abban a hitben nőttek fel, hogy a külső tekintélynek kell dönteni mindenben. Nagyon fontosnak tartják az engedelmességet, bármit is kíván a törvény. Nagy igényük, hogy félreérthetetlen legyen, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fordulnak az intézményes szabályokhoz, vagy dokumentumokhoz. A hivatalos tekintély támasza nélkül nincs önbizalmuk ahhoz, hogy döntéseket hozzanak. Ez a tekintélyhez való ragaszkodás szükséges a biztonságérzetükhöz. A tekintély határozza meg, hogy mit tegyenek, és mit ne tegyenek, és azt is, hogy a többiekkel hogyan viselkedjenek. A törvény által meghatározott kereteken belül szabadon mozognak, de a szabályok határait semmi szín alatt nem lépnék át. Mivel azonosulnak a csoportmunkával, nagy szükségük van arra, hogy egy csoporthoz tartozzanak. Pontosan tudni akarják, hogy kik tartoznak a csoporthoz és kik nem. Ilyen értelemben osztják fel a világot ők-re és mire-re. Arra törekszenek, hogy gondoskodjanak a csoportjuk jólétét fenyegető veszélyek elhárításáról, bárhonnan származnak is azok, szinte paranoid módon művelik a védelmezést. Bármilyen szabálytól való eltérés vétség az ő szemükben, és azonnal rámutatnak a hibára és a hibázóra egyaránt. Határozottan megkövetelik, hogy a csoport minden tagja tartsa be az előírásokat. Amennyiben ők maguk azok, akik áthágták a szabályokat, azt még önmaguknak sem szívesen ismerik be. Erős időtudatuk van, és mindig tudják, hogy mit kezdjenek a szabadidejükkel. Minden idejüket felelősségtudattal szeretik felhasználni, de ha nem látják világosan, mit kívánnak tőlük, akkor bizonytalanokká válnak, hogy mit tegyenek. Bizonytalanságukat túlzott aktivitással igyekeznek palástolni, amivel szinte semmit sem érnek el. A hatosok nem kezdeményező típusok. Keményen tudnak dolgozni, de külső irányítást igényelnek. Nagyon fontos számukra, hogy ne hozzanak helytelen döntést. Ez teszi őket nagyon elővigyázatossá, Sokszor azzal kerülik el a döntést, hogy nem dönteni annyi, mint dönteni. A kockázatvállalás hiánya miatt sok jó lehetőséget szalasztanak el az életben. Legnagyobb problémájuk a bizonytalanság. Tele vannak félelemmel és aggodalommal. Úgy tűnik, hogy mindig találnak maguknak valami aggódni valót, ha mást nem akkor az ismeretlen és bizonytalan jövőt. Sokkal biztonságosabban érzik magukat olyan úton, amit a múltban már kipróbáltak és megtapasztaltak, mint valami egészen új próbálkozásban. Amit mások jó alkalomnak tartanak képességeik kipróbálására, vagy izgalmas, kellemes kalandnak tekintenek, az egy hatos számára általában fenyegetően hat. Nem bíznak benne, hogy olyan képességekkel rendelkeznek, amelyek talán megvannak bennük, de még nem használták őket, legalábbis nem ilyen módon. Egyszerűen félnek a változástól. Ez annak a mély önbizalomhiánynak a következménye, amelynek értelmében azt gondolják, hogy ők nem képesek önállóan dönteni, vagy valami új próbálkozásba kezdeni. Számukra az élet tele van veszéllyel és követelményekkel. Nagy óvatossággal végeznek minden olyan dolgot, ami felelősségvállalást igényel. Mivel úgy gondolják, zavart okozhat, ha nem felelnek meg az elvárásoknak, szükségesnek érzik az óvatosságot. Gyakran úgy érzik, hogy a veszéllyel szemben a legjobb védekezés a támadás. Bizonytalannak érzik magukat ezért hajlamosak arra, hogy veszélyesnek, sőt rosszindulatúnak minősítenek minden szembehelyezkedést magukkal és a csoportjukkal. Önvédelemből erélyesen harcolnak, gyakran olyan érveket használva, amik fenyegetésnek tűnnek. Egy másik módja a támadásnak a „soha” szó használata. Az élet követelményeivel szembeni bizonytalanságuk érzése, a hatosokat túl komoly, gyakran humortalan emberekké teszi. Hiába szeretnék az életet felszabadultan élvezni, a felelősségérzet belső késztetése ezen az úton vezeti őket. A balsejtelem és a félelem érzése tör bennük mindig a felszínre. Hiába tapasztalták meg, hogy a múltbéli félelmeik alaptalanok voltak, továbbra is rettegnek a jövőtől. A hatosok őszintén vendégszeretők, Hűséges emberek és teljes szívvel szentelik magukat a csoportnak, amelyhez tartoznak. Lojalitásukkal együtt jár az odaadás és a bajtársiasság. Csoportjuk jólétét nagyon fontosnak tartják és minden áldozatot hajlandóak meghozni érte. Jól használható emberek az ügyviteli és vezető szerepben, mert felelősnek érzik magukat a csoport érdekeiért. Ilyen beosztásban azonban szükségük van pontosan és egyértelműen megfogalmazott irányvonalakra. Ha pontosan és egyértelműen ismerik feladataikat, akkor keményen és jól dolgoznak. Bámulatba ejtenek másokat gyors és pontos munkájukkal. Alkalmazottként kínosan pontosak és szívesen túlóráznak a munkaadó tudtával.

 

A hatos a félelem-gyökérpont. A hatosnál a félelem jeleinek látszólagos hiányát fedezhetjük fel. A hatosok a mentális testükben élnek, hogy kivédjék a félelemet. Különösen szeretik a pszichológiát és a hideg logikát, őbennük a legerősebb a belső párbeszéd. A hatosok mindig a fejükben próbálják meg kitalálni, hogy milyen a világ, és szüntelen párbeszédeket folytatnak magukkal. Mivel az elméjükben élnek, elveszítik a kapcsolatukat az érzelmeikkel és a testükkel. Ez vezet a bizonytalansághoz és a kételkedéshez. A hatosok legnehezebb dolga a cselekvés elkezdésével van. Ezerszer is átgondolnak valamit, mire a gondolatból elkezdenek megvalósítani valamit.

 

A hatosok állandóan éberen figyelnek a lehetséges veszélyek közeledésére, gyanús léptek hangjaira, így gyakran gondjaik vannak a kimerültséggel, és nehézségeik vannak a cselekvéssel. Ha tényleg valós veszélyről van szó, akkor a hatos végre akcióba lendülhet, előjön belőle a hős.Amikor nincs valódi veszély, sem pedig egy szervezeti rendszer, amelyhez hű és lojális lehetne, a hatos viselkedése “dadogni” kezd. Belekezd dolgokba és abbahagyja őket, ez pedig igazán megmérgezheti az életét. A szervezethez való hűségükkel ezektől a téves belekezdésektől és megtorpanásoktól próbálnak megmenekülni. A szervezet iránti hűség és kötelességtudat működésben tudja tartani őket.

 

A hatosok a hatalommal általában szemben állnak, jogtalannak és hozzá nem értőnek tekintik. Ha nem is értenek egyet a vezető tekintéllyel, nem szeretnek túl keményen szembe szállni vele. Attól tartanak, hogy ha túl sok nyomást gyakorolnak a kialakult szerkezetre, akkor az összeomlik és ez káoszhoz vezethet. A hatosok állandóan apró dolgok miatt kötekednek a hatalommal. Ők azok, akik  lázadoznak a hadsereg ellen, aztán bemennek és újra besoroztatják magukat. A hatosok élvezik az erőviszonyok szerint kiverekedett hatalmi hierarchiát. Ez is a belső rend igényét tükrözi, amelyre azért van szükségük, hogy konrollálják a legmélyebb ösztönös késztetésüket, amelyektől annyira félnek. A sportokban kifejtett fizikai erőfeszítések útján gyakran meg tudnak szabadulni a paranoid energiák nagy részétől.

 

A hatosok egyik felismerésének támpontja a mosoly. E típus tagjai hajlamosak a nem megfelelő pillanatokban mosolyogni, hogy feloldják a félelmüket. Sokszor előfordul, hogy egy hatos mosolyog, de a szeme nem vesz részt ebben. Valójában akkor a lehetséges veszélyeket pásztázza a szeme. Mivel a hatosok tekintete mindig a veszélyt keresi, talán ők az enneagram pontok közül a legjobb megfigyelők. A telepatikus képességek éppúgy jellemezhetik őket, mint a paranoia. Szeretnek mindig a színfalak mögé látni, és megtalálni a dolgok igazi értelmét. A látható információkat is tudomásul veszik, de nem elégednek meg vele, hanem a látszat mögött rejlő mélyebb, igazi jelentést keresik.

 

A hatodik enneagram típus a leglojálisabb. Megfelel a hű szolga vagy a hűséges hivatalnok ideáljának. jelszava: “Kötelességtudat mindenek felett.” A hatosnak szüksége van a biztonságra, és törekszik is rá, amit a kötelesség teljesítésével akar elérni. A hatos éppen ezért kerüli a helytelen viselkedést, ezért a legalkalmazkodóbb típusnak tekintjük. Ugyanakkor azonban bizalmatlan és kételkedő is, akinek nagy problémát jelent az önálló döntés. Ezért gyakran dolgozik nagy szervezetben, ahol jól és biztonságban érzi magát, hiszen nem neki kell döntenie. Az alábbi ellentmondások feszülnek benne:

– biztonság és rettegő kétkedés

– kitartás és menekülés

Erősségek

A hatos teret teremt magának. A kockának hat sarka van, és azt a teret szimbolizálja, ahol az ember összeszedi magát és megnyugszik. A hatos pontosan ezt a biztonságos teret termeti meg. Ebben a térben, amely lehet család, egy intézmény, egy cég vagy egy meghatározott feladat egy nagyon kellemes ember, akivel jól együtt lehet működni. Különösen a feladatához hűségesés a legnagyobb nehézségez ellenére is igyekszik megoldani. Mindig kötelességtudó, és kitartóan, céltudatosan, állhatatosan halad az útján. A konfliktusok nem nagyon viselik meg. Olyan személy, akiben meg lehet bízni és nem kell csalódni benne. A hatos legtöbbször viszonylag objektíven tudja felmérni a helyzetet, és célirányosan tud cselekedni.

Gyengeségek

A hatos legtöbbször túl gyáva ahhoz, hogy nyíltan állást foglaljon. Nagyon bizalmatlanul elleplezi valódi véleményét, és kifelé a közvéleményhez csatlakozik. Ha egyszer önállóan kell döntenie, ami számára kész borzalom, akkor csak feltételes módban beszél a lehetőségekről. Kedvelt szófordulatai: “attól függ…talán, ha úgy adódik…, meglátjuk” és hasonló bizonytalan kifejezések. Ezért nagyon nehéz üzletet kötni vele. Ha teheti ügyintézői vagy könyvelői pozícióba menekül, mivel a döntéstől fél a legjobban. Szüksége van egy felettesre, mivel gyakran alárendelt típus. A hatos nem tud mit kezdeni az eredetiséggel, és az unalmas átlagot képviseli, amit öntudatlanul is megtestesít. A hatos objektivitása egyben a gyengéje is, mivel emiatt egy bizonyos távolságból szemlél mindenkit, magát is beleértve. hajlamos gőgösen lenézni embertársaira. Ügyelnie kell arra, hogy képességeit ne csak a saját javára és hatalmi játszmáira fordítsa.

Szenvedély

A szenvedély, mely a hatos gépezetét hajtja a kétely. A hatos mindenben kételkedik. Ez először is a belső párbeszédben jelenik meg, amely önmagával és a világgal szembeni kételkedését is jelképezi. A kételkedés szenvedélye úgy fejeződik ki, hogy a hatosok hisznek a látható dolgok mögötti rejtett jelentések létezésében. Állandóan a rejtett dolgokat keresik, mert kételkednek a nyilvánvalóban. A kétely miatt olyan nehéz a döntés a hatos számára. Kételkedik a saját képességeiben és abban, hogy vajon jól döntött-e? A kételynek se vége se hossza. Mivel a hatos a gondolati síkon él, ahol bármi megtörténhet, nincs rá módjuk, hogy ellenőrizzék az elképzeléseik valóságosságát. Nem hallgatnak arra, hogy mit éreznek a zsigereikben, hanem elmenekülnek minden ilyen mély érzés elől, hogy elkerüljék a félelemet és megelőzzék a deviáns viselkedést, amelybe az ösztönös vágyaik sodorhatnák őket.

Ideál

A hatos eszményképe a “hűséges vagyok”. Ez nagyon korai életkorban kezdődik, a családon belül. A családjához való hűség gyakran egész életen át fennmarad. A hatosok igazi csapatjátékosok. Úgy érzik, hogyha mindannyian jól csináljuk a dolgokat, együtt mindent átvészelhetünk. A hűség kötelékeit úgy élik át, mintha közös lövészárokban lennénk a többiekkel egy csatatéren. A hűség viszálya az árulás. A hatos mindaddig lojális, amíg úgy érzi, hogy a csoport is lojális hozzá. Mihelyt azonban úgy találja, hogy a csoport elárulta, már igazolni tudja magának, ha ezt árulással viszonozza.

Gyermekkor

Gyermekkorukban a hatosok valamelyik szülője, rendszerint az apja, nem igazán tudta betölteni a szerepét. Az apa alkoholista volt, üzleti csődbe ment, vagy egyszerűen nem volt a családdal. Gyakran úgy érzik, hogy belekényszerültek a felnőtt szerepbe, mielőtt még készek lettek volna rá. Az apa szerepét kellett játszaniuk, de belül nem érzeték magukat képesnek rá. Ez a hatosok kételkedésének gyökere. A működésképtelen szülő hatása pedig később a hatosnak a hatalmon lévő emberek hozzáértésével szembeni bizalmatlanságban jelenik meg. Azt is sok hatos mondja, hogy gyermekkorukban valami titok volt a családjukban. Ez a családi titok hadiállapotot idéz elő a hatos gondolkodásában. Erős hűséggel kötődnek a családjukhoz és állandó feszült éberséggel figyelnek rá, nehogy bárki kívülálló rájöjjön a titkukra. A létfenntartó hatosok esetében gyakran valódi túlélési harcot találunk kisgyermekkorban. A szexuális hatosnál gyakran mély szülési traumát találhatunk. A halál, a vér, és a nemi szervek együttes közelsége elemi félelmet vált ki a halál és a szex területein. Szinte minden hatos gyermekkorában vannak rémek a szekrényben. A kis hatos a saját gondolataival ijesztgeti magát. Azt is gondolja, hogy árthat valakinek a gondolataival és emiatt elítéli magát. Ezért aztán minden rossz gondolatot távol tart az elméjétől. A tudatalattija azonban annál inkább kísérteni kezdi, és mindez együtt még jobban leblokkolja a hatos cselekvőképességét.

 

Védekező mechanizmus

A hatos védekező mechanizmusát „kivetítésnek” nevezzük. Saját félelmének és bizalmatlanságának kompenzálására némelyik hatos gonosz dolgokat vetít ki a környezetében lévőkre. Arra is hajlamosak, hogy rejtett indítékokat vetítsenek ki mások viselkedésére.

Beszédstílus

A hatos beszédstílusának neve: korlátok felállítása. Ezzel próbálják kezelhetővé tenni a dolgokat. A hatos arra vágyik, hogy kezelhetően kis méretekben tartsa a dolgokat.

A csapda

A hatos csapdája a biztonság. Az ismeretlenbe való kalandok lehetőségeit feladják azért, hogy biztonságban maradjanak a meglévő szerkezetben. Ha a hatosnak kockázatot kell vállalni, mindig a biztonság szempontjait veszi figyelembe. Eszerint dönti el, hogy megtegye-e, ez azonban kételyhez vezet. A biztonság azt jelenti a hatosnak, hogy átgondolja, hol vannak a cselekedetei kockázatának határai.

Végletek

A Hatos típus végleteinek neve: erőszakos-megadó. Mindkét stílus a veszély kezelésének módjait jelenti. Az erőszakos hatos sokszor harciasan viselkedik és kiélezi a konfliktusokat. A külső látszat sokszor dühös, erőszakos, harcias viselkedés az idegenekkel szemben. Ez azonban könnyen összeomlik és átveszi a helyét a megadás, ha nagyobb hatalommal kerülnek szembe. A rejtőzködő veszélyekkel szembeni paranoiájukat a macho hősködéssel ellensúlyozzák. A megadó hatos szövetségeket szeret kötni másokkal, és így kerüli el a veszélyeket.

Amit elkerül

A Hatosok a normáktól való eltérést próbálják elkerülni. Sokukban mély félelem él a tudatalattiuk sok alakban megjelenő, perverz szörnyétől. A szexuális energiákra úgy gondolnak, mint kiszámíthatatlan, barbár erőre, melyet ha valaha is engednének szabadon megnyilvánulni, könnyen deviánsá válhat. A Hatosok kényszeresen bizonygatják a „férfiasságukat”! Mivel a félelem és a deviancia elkerülése céljából sokszor minden elemi mélységű érzéstől távol tartják magukat, néha erekciós zavarok is felléphetnek, vagy problémájuk lehet az orgazmussal.

Altípusok

Létfenntartó:melegség

A létfenntartó hatosok néha kettesnek tűnhetnek. Meleg, gondoskodó emberek, akik ártalmatlanságukkal védekeznek a fenyegető veszélyekkel szemben. Szívesen segítenek másokon. A szorongásukat kivetítik számukra fontos személyekre.

Szociális: kötelességtudat

Az életüket irányító erők közül a kötelességtudat van a csúcson. Mindig erős kötelességérzetük van a családjuk iránt is. Ennek az altípusnak a tagjai  mindig kapcsolatban maradnak a szüleikkel, és a szülői tekintéllyel való konfliktusuk igen sokáig végigkíséri őket az életükön.

Szexuális: erő és szépség

E típus tagjai erősek és szépek. Hasonlóan szép és erős partnerekkel kötnek szövetséget. Sokan közülük kontrafóbiásak, szembefordulnak a veszéllyel. Nem mindenki ilyen ebből az altípusból, viszont minden kontrafóbiás Hatos a szexuális altípusba tartozik. Ugyanahhoz a veszélyhez vonzódnak, amitől félnek. Ez a típus az egyik legnehezebben felismerhető alpontja az enneagramnak. Sok ember veszi át más típusok stílusát, és első pillanatra saját maguk sem tudják behelyezni magukat a rendszerbe. Azonban a szexuális Hatosok veszik fel a legváltozatosabb álcázásokat, hogy ne kelljen a szextől és a haláltól való rettegésükkel foglalkozniuk.

A Hatos pont mozgásai

A Hatos úgy tesz stresszben, mint a hármas, és teljesítményeket kezd produkálni. Sok hatos úgy gondolja, hogy neki hármasnak kell lennie, és megpróbál eszerint teljesíteni. Sajnos ez akkor is stresszes állapot marad és így kimerültséghez, kiégéshez vezet. Az az előnye viszont megvan ennek a mozgásnak a Hatos számára, hogy kiemeli őket a fejükből, ahová bezárkóztak és cselekvésre késztetik őket.

Pszichológia

Ez származik a 6. típustól:

hatalmaskodás és célratörés

bizalmatlanság

Ez származik a hármas típustól:

munkával való kompenzálás

csalás és hazugság, mint tisztességtelen eszközök

Eredmény

A Hatos típus pontosan a stressz hatására lesz elviselhetetlenül fennhéjázó, hatalmaskodó és bizalmatlan, ami még jobban megnehezíti az életét. Ha növekszik a stressz, akkor a Hatos a mértéktelen munkában menekül és minden eszközével és hatalmával a sikerért harcol. Tudása ellenére hiányzik belőle a hármas mozgékonysága és szervezőtehetsége, ezért nem jár sikerrel ez a viselkedése. Ettől még jobban hatalmaskodik és időnként szadista is lesz.

A Hatos a szív terében a kilencesbe megy át. Lazít és paranoiája feloldódik a lustaságban. Néhány hatos arról mesél, hogy ilyenkor elbambul a tévé előtt, vagy egyszerűen ledől és egy hétig meg se mozdul, amire végre fel tudja adni védekezését és lazít.

Pszichológia

Ez származik a hatos típustól:

állandó nyüzsgés és feszültség

a biztonságra törekvés

Ez származik a kilences típustól:

lustaság és lazaság

oldottság

Eredmény

Az állandóan elfoglalt hatos kiegyensúlyozója a kilences lazasága és lustasága. A hatos típus azért ilyen korrekt, mert nagyfokú biztonságra van szüksége. A kilences típusnak viszont sok minden mindegy, ő a nyugalmat akarja élvezni, neki túl megerőltető valamitől félni. A kilencestől a hatos azt tanulja meg, hogy biztonság nélkül is lehet élni, sőt így sokkal lazább, vidámabb és élvezetesebb az élet. Társadalmunk azonban a hatos típusú magatartást támogatja, a kilences típust pedig lusta, mihasznának tartja. A két típus megfelelő elegye harmóniát hoz létre.

Példák: Arnold Schwarzenegger, Bruce Lee, Woody Allen, Sigmund Freud

Felhasznált irodalom:
Eli Jaxon Bear Enneagram
Klausbernd Vollmar Enneagram

Holics-Mester Marianna

Zen Coach, Sámán gyógyító Szakértői oldalam Cikkírói bemutatkozóm Cikkeim

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.