A Természet Asszonya-a nőiség eredete

Az egészséges nőkben fellelhe­tők bizonyos pszichikai vonások: a csalhatatlan megérzés, a játékosság, az odaadás magas fokú képessége. A nők érdeklődők, rendkívüli kitartással és erővel rendelkez­nek. Mélyen intuitívak, odaadóan törődnek gyermekeikkel, társukkal és a családjukkal. Alkalmazkodnak a folyton változó körül­ményekhez, szenvedélyesen elszántak és nagyon bátrak.

Read more