Enneagram nyolcas típus – A harcos

Holics-Mester Marianna
Latest posts by Holics-Mester Marianna (see all)

Az enneagram nyolcas típus

 

Az enneagram nyolcas típus általános jellemzői

A Nyolcas a Kilences kiterjesztett vagy külső válto­zata. A Nyolcasoknak mindenről személyes véle­ményük van. A Nyolcas kivetíti a haragját a világba. A Nyolcasok igazolva érzik a dühüket. A Nyolcast a kéjvágy szenvedélye vagy az igazságosság csapdája mozdítja ki a Kilences önmagát eltompitó bágyadt kábulatából.

Az enneagram Nyolcas típus ideálja az igazság, és a hozzá ve­zető ösvény az ártatlanság. A Nyolcas egóstruktúrája átveszi az ideált, és az egó igazolására használja ki. A Nyolcas az igazság ideálját és az ártatlanság ösvényét használja a bosszúállas és vádaskodás igazolására.

A Nyolcasok a világ nagy vádaskodói. Mindenki hibáztat valakit időnként, de a Nyolcasok megszállottan teszik. Az izzó belső érzésük azt mondja: „Én ártatlan vagyok! Nem én csináltam!” – és ezt arra használják, hogy önigazoló alapállásból a világot vádolják.

Az  Nyolcasok mindig készek a harcra, akár a saját ár­tatlanságuk bizonyításáért, akár azért, hogy a gyengébbeket megvédjék valami igazságtalanságtól. Amikor az enneagram Nyolcas típus egója visszaél az igazság szent eszméjével, abból valami ilyesmi lesz:

Ne traktálj engem ezzel a lószarral, mert nekem csalhatatlan a lószar-érzékelőm!. Engem az igazság érdekel!” – Ugyanakkor viszont általában az enneagram Nyolcas típusok a legnagyobb hazudozók és erőszakoskodók az Enneagramban. A Nyolcasok a rossz fiúk és rossz kislányok.

Jehova Nyolcas karakter. Gondoskodik az övéiről, és mindenki mást megöl. „Irts ki mindent, ami él!” – gyakran található ez a parancsolat az Ótestamentumban, amint Jehova utasítja a hébereket, miközben a sivatagon át vándorolnak az ígéret földje felé. Jehova bosszúálló és féltékeny isten.

A maffiás Keresztapa, aki a patriarchális hatalmi rendszerben isten- imitációt játszik, hasonlóképpen gondoskodik kiterjedt családjáról, és mindenki mást ellenségnek tekint.

Érdekes, hogy az Enneagram rendszerében szinte mindenki rossz hírnek tekinti, amikor megtudja a fixációját. Nem így az enneagram Nyolcas típusok. Különösen a Nyolcas férfiak imádják. Szeretnek sztorikat hallani önmagukról.

Az egyik kedvenc Nyolcas időtöltés az, hogy azzal hencegnek, milyen rosszat tettek, milyen kemények voltak, vagy milyen rettentő balhékat eltek túl. Enyhe példája ennek, hogy egy enneagram Nyolcas típus az ingét  felhúzva mutogatta az operációja sebhelyét a tévében.

A mi társadalmunkban a Nyolcas nőknek nehéz Nyolcasként kifejezniük magukat, mert azt nem tekinti a világ femininnek. A Nyolcas nők néha igyekeznek hagyományos női pózokat felvenni. Ugyanakkor viszont ez gyakran mély frusztrációt okoz nekik az önkifejezésükben.

A Nyolcasok felismerésének egyik eleme a szemük megfigyelése. Az enneagram Nyolcas típusoknak átható pillantása van, és gyakran egy Cro-Magnon-i külsejű kiszögellés a szemöldökcsontjukon. Jack Nicholson, Joszip Sztálin, és még sok más Nyolcas egyaránt rendelkezik ezzel a vonással.

A személyiség Enreagramja című könyv, amely jezsuita nézőpontból íródott, állat-metaforákkal fejezi ki a fixációk fejlett és fejletlen szintjeit. Néhány közülük találó, másoknak mintha semmi alapja se lenne. Az egyik különösen jó választás a fejletlen Nyolcas megfelelője: az orrszarvú. Először is az orrszarvú nem túl jól lát, megtámadja azt, amit nem ért, rendkívül vastagbőrű, és fekete-fehérben látja a világot.

A Nyolcasoknak kevés tűrőképessége van a köztes dolgok iránt. Hajlamosak végletekben szemlélni a dolgokat: “Vagy a barátom vagy, vagy az ellenségem.”

Az enneagram Nyolcas típusok szinte telepatikus képességet fejleszted tek ki a gyengeségek meglátására. Ők maguk mindenáron elkerülik a gyengeséget. Mivel minden Nyolcas egy ijedt kisgyereket rejteget a harcias páncél blöffje mögött, megta­nulták felismerni mások gyengeségeit és támadni, mielőtt még mások találnák meg az övékét.

Törvényenkivülinek lenni a Nyolcas egyik fő jellemzője. A Nyolcasok belekötnek a törvénybe és kigúnyolják. Általában erősen tekintélyellenes alapállásból cselekszenek. Csakis azokat a törvényeket tartják be, amelyek szerintük helyesek és rájuk vonatkoznak. Majdnem minden Nyolcas élettörténetében van valami törvényellenes. Néha ez igazi bűntett is lehet. Sok Nyolcas kedvenc fantáziája, hogy büntetlenül megúszik valamilyen tilalmas dolgot.

A Nyolcas a hős harcos is lehet, aki mások javáért dolgozik. Chögyam Trungpa, egy Oxfordot végzett tibeti láma, ugyancsak az emberiség szolgálatának szentelte életét. A könyvei kristályosán ragyogó szellemet árasztanak. Az általa alapított Naropa Intézet és az úgynevezett Shambhala- tréningje élen jár egy új kultúrális tudatosság megteremtésé­ben.

Másfelől ismert tény, hogy olyan részeg volt egy elő­adása előtt, hogy leesett az emelvényről, majd ennek ellenére ragyogó beszédet mondott. Nem rejtegette sem azt, hogy ivott, sem a nőügyeit. 46 éves korában halt meg túlzott alko­holfogyasztása következtében. A nyolcasoknak hajlamuk van az ellenkezésre, ellenségeskedésre másokkal szemben.

 

Erősségek

A nyolcas típus nagyon szereti az igazságot és az igazságosságot. Van ereje, hogy kiharcolja az igazságot. Nagy adag cselekvőerejével igen alkalmas egy cég vezetésére, hiszen nem sekélyes és nem is lesz a hatalom megszállotja, hanem képes semlegesen, az igazságosság nevében cselekedni. Hatalmas önbizalma van, és több enneagram típus példaképe lehet.

 

Gyengeségek

Az enneagram nyolcas típus hajlamos másokat tárgyként használni célja eléréséhez és az uralkodáshoz. Nem bírja elviselni a korlátokat, ezért szinte soha nem találja a helyét alárendelt pozícióban. Céljai megvalósítása közben nagyon agresszív, az érzékeny típusok azt mondják róla, hogy halottakon lépdel át hatalma kiépítése során.

A nyolcas típusú nők a szexualitásban totálisan birtokolni akarják partnerüket, a férfiak pedig teljes odaadást követelnek. A szexualitást könnyen felhasználhatják a hatalmi harcokhoz.

 

Szenvedély

A Nyolcasok gépezetét a kéjvágy, vágyakozás, életéhség hajtja. Ez nem feltétlenül jelent szexuális kéjvágyat, bár ez is része lehet, hanem az élet örömeiben való túlhajtott tobzódást. Ha éppen a szex a szenvedélye, akkor vagy túl sokat szeretkezik a Nyolcas, vagy állandó vágyban ég. Ha pillanatnyilag az evés szenvedélyének hódol, akkor pedig rengeteget eszik. Bármit is tesz a Nyolcas, túlzásba viszi. Gyakran májzsugorodásban, köszvényben vagy szifiliszben halnak meg. A Nyolcas­nak nagyon nehéz bármit is mérséklettel csinálni.

A Nyolcas ezzel szemben „tudja”, hogy a düh pontosan az ideillő érzés, és „tudja”, hogy ez valaki más bűne. Bármi is történik éppen, a Nyolcasok mindig képesek megokolni vagy igazolni a saját haragjukat, a saját agressziójukat. Valójában minél több bizonyíték van arra, hogy a Nyolcasnak nincs igaza, csak annál hangosabb lesz.

 

Ideál

Az enneagram Nyolcas típusok nagyon fiatalon nyomasztónak találták az egész életet. A kikristályosodás pillanatában gyakran úgy érezték, hogy az élet és halál között egyensúlyoztak. Miután pedig túlélték ezt az elviselhetetlenül nagy megpróbáltatást, az az önhitt meggyőződésük alakult ki, hogy mindennel elbírnak. Ezért a Nyolcasokat dörzsöltnek ismerik. A Nyolcasok önhittsége az, hogy „Rátermett vagyok”.

Elboldogulnak a dolgokkal. Emiatt az önteltség miatt, és azért, mert ingerlésre van szükségük, hogy ébren tudjanak maradni, a Nyolcasok hajlamosak a szakadék szélén élni. Túl gyorsan vezetnek, és némelyikük őrült módjára.

A maffiafőnök is Nyolcas szerep. Erős erkölcsi szabályrendszere van. Senkit sem ölet meg az anyja házában. Gondoskodik a családjáról, megvédi a közösséget, biztonsá­got teremt az övéinek, és gondját viseli a gyerekeknek.

Aki bajban van, annak ad némi pénzt. Szerepének az a lényege, hogy a rábízottakról gondoskodik a gonosz világ ellenében. Mivel a Nyolcas úgy érzi, hogy a társadalom ellenséges, és hogy egyesek igazságtalan előnyöket élveznek a rendszerben, úgy tekinti, hogy őrá nem vonatkoznak a társa­dalom szabályai.

 

Gyermekkor

A túléléshez a Nyolcas kénytelen volt egy kemény, külső burkot kialakítani magán. Hamar fel kellett nőnie, hogy gondoskodni tudjon magáról. Megbüntették olyasmi­kért, amit nem csinált, és megúszott olyan dolgokat, amit elkövetett. Ettől az az érzése alakult ki, hogy a szabályok önkényesek. Az enneagram Nyolcas típus azt gondolja: „Én teremtem a saját szabályaimat, és azokat követem!”.

A Nyolcast megkínozták gyermekkorában – vagy legalábbis ő úgy érezte. A legtöbb Nyolcas fizikai fenyítésekről számol be, de még azok is, akiket nem pofoztak vagy korbácsoltak, visszaemlé­keznek valamiféle kínzásra. Igen korán arra a meggyőződés­re jutottak, hogy a világ egy dzsungel, és hogy életben ma­radj ebben a dzsungelben, jobban teszed, ha te kapod el „Őket”, mielőtt még ők kapnának el téged.

A Nyolcasok úgy érezték, hogy ők igazságtalanság áldozatai lettek,ezért mindenáron az igazságra törekszenek. Gyakran az egész világot vádolják.

 

Védekező mechanizmus

Az enneagram Nyolcas típus védekező mechanizmusa a semmibe vevés, letagadás. Ez kétféleképpen működik. Az első az, hogy letagad minden bűnt, és valaki másra vetiti ki, azt hibáztatja érte. A második eset pedig az, ha a Nyolcasnak erős érzései, érzelmei vannak, de semmibe veszi őket, nem is tud róluk. Gyakran azért tagadja le az érzéseit, mert a gyengeség, sebezhetőség vagy bűn jeleinek tekinti őket.

Ez a tagadás azért jött létre a Nyolcasokban, mert gyermekkorukban helytelenüI büntették őket, és ezért úgy érzik, hogy egy ellenséges viIággal szemben védik magukat.

A Nyolcas karaktere alatt egy gyengéd, édes, ijedt kisgyerek van, aki kénytelen volt felölteni a harcos nehéz álar­cát. Az az alapállás, hogy hozzáértőnek mutatja magát, és letagadja az érzéseit vagy hibás tetteit, mind annak a straté­giának a része, amellyel a rémületet és a dühöngő haragot próbálja kezelni.

 

Beszédstílus

A Nyolcas beszédstílusát kötekedésnek híviák. Az enneagram Nyolcasok azt mondják: – Az a baj veled, hogy… A humoruk könnyen lehet szadista és provokatív, a Nyolcas  beléd köt. A Nyolcasok kötelességüknek érzik, hogy meg­mondják neked, mit tegyél vagy ne tegyél. Úgy érzik, az ő dolguk az, hogy tudomásodra hozzák, mi jó neked, és mi a baj veled.

A Nyolcasoknak van egy olyan érzése, hogy mindig igazuk van. Ha, egy Nyolcas beléd köt, az felsőbbrendűségi érzésből fakad, és abból a hitből, hogy ők aztán tudják a dolgukat, emellett pedig még fizikai kényszert is érez­nek a testükben arra, hogy uralkodó helyzetbe kerüljenek.

 

A csapda

Az enneagram Nyolcas típus csapdája az igazságosság. Mivel gyerekkorukban rosszul bántak velük, a Nyolcasok a gyengékért harcoló bajnokok lettek. Az igazság nevében harcba szállnak a hatalmi rendszerrel. Képesek kormányokat megdönteni az igazság nevében. Miközben gyakran igazán jó munkát vé­geznek az igazságosság érdekében, ugyanezen szolgálat ön­igazoló vonásai a fixációjukat táplálják, és lehet, hogy még mélyebb álomba ringatják a Nyolcasokat.

 

Végletek

Az enneagram Nyolcas típus végleteit puritán-hedonistának hívják. Ez az ellentétpár a túlzások kifejeződése különböző stílusok­ban. Mint az összes fixációnál, itt is mindkét véglet jelen van valamennyire. Egy puritán Nyolcas azt a benyomást kelti mindenkiben, aki ismeri, hogy mániákus munkakényszere van. Az, hogy tovább és keményebben dolgozik, és korábban kel, a túlzó hajlam jele lehet, amit a puritán Nyolcas a mások fö­lötti hatalom elérésére használ fel.

Több dolgot szoktak csinálni egyszerre, és ezáltal az idő korlátai ellen harcolnak. Munka után sokan közülük keményen isznak és sokat dorbézolnak, és mindenki másnak hedonistának tűn­hetnek.

A hedonista Nyolcas stílusához tartozik, hogy nem azzal henceg, milyen keményen dolgozik, hanem hogy milyen sokáig maradt ki tegnap éjjel. Büszke arra, hogy nem kell túl sokat dolgoznia, és így több ideje marad bulizni. Mint az összes fíxációban, a Nyolcasokban is állan­dóan jelen van az ellentétpár mindkét véglete, de az egyik mindig a fő stílussá válik, és ezt mutatja ki a világ felé. Bármelyik is ez, a Nyolcas uralomra tör vele, hogy érzé­kenységét leplezze, és felsőbbrendűségét igazolja.

 

Amit elkerül

A Nyolcasok a gyengeséget kerülik el. Mindig úgy viselkednek, mintha értenék a dolgukat, hogy elkerüljék a gyengeséget. Egy enneagram Nyolcas típus mindig tudja, hogy most dolgozik önmagán, ha megengedi magának, hogy egy társasági vagy munkahelyi helyzetben gyengédnek mutatkozzék. A Nyolcas, hozzáállása ez: „Értem a dolgom, rátermett vagyok. Nem vagyok gyenge. Kézben tudom tartani a helyzetet.” Egy Nyolcasnak általában jócskán kell dolgoznia magán, amíg hajlandó lesz sebezhetőnek és érzékenynek lenni, és megadni magát a pillanatnak ahelyett, hogy uralni próbálná.

 

Altípusok

Létfenntartó: az elégedett túlélő

Amikor az életéhség szenvedélye a létfenntartó ösztönbe árad, ezt nevezik a kielégítő túlélésnek. Ha a túléléshez szükséges alapvető szükségletei megvannak, a létfenntartó Nyolcas úgy érzi, minden oké. Ez a keménykötésű túlélők pontja. Ezek az emberek élvezik, ha a társadalom szokásain kívül élhetnek. Örömüket lelik abban a tudatban, hogy senkire sincs szükségük az önfenntartásukhoz.

 

Szociális: barátság

Amikor a vágyakozás a társas ösztönbe ömlik, azt barátságnak nevezzük. Az ő esetükben a barátokhoz vagy néha bandákhoz való hűség az élet egyik fő témájává válik. Ha egyszer a barátaik listájára kerülsz, az egy életre szól. A szociális Nyolcasok sokat dolgoznak a kapcsolataik tisztasá­gán, és mindig készek összecsapásokra is, hogy tisztázzák az ügyeiket a barátaikkal.

Ez minden enneagram Nyolcas típusra igaz, de külö­nösen a szociális altípusra. Minden szociális altipus élvezi a tömeget. Ritkán látsz olyat, hogy egy szexuális altípus szervezne egy vacsorát féltucat barátjával.

 

Szexuális: birtoklás-megadás

Valamennyi pont szexuális altípusai a párkapcsolato­kat részesítik előnyben minden emberi kapcsolat közül, de a szexuális Nyolcas kimondottan birtokolni akarja a szerelmét. Az is jellemző lehet, hogy meg is tudja adni magát a kedve­sének. Ez nem jelent szükségszerűen monogámiát, vagy intenzív féltékenységet. Egy szexuális Nyolcas ismerősünk a nyitott kapcsolatáról számolt be:

– Azért nem bánom, hogy a barátnőmnek más szeretői is vannak, mert úgy érzem, hogy annyira össze vagyunk kötve, hogy a többi partnere nem veszélyes a kapcsolatunkra. Egyszerűen nem hiszem, hogy valaha is el tudná foglalni valaki a helyemet.

A birtoklás-megadás úgy nyilvánul meg, hogv előbb teljesen birtokolni akarják a szerelmüket, azután pedig meg tudják adni neki magukat. Fontos nekik, hogy ki az úr, hogy ezzel elkerüljék az intimitás gyengéd, sebezhető érzése­ire való kinyílást.

 

Az enneagram nyolcas típus mozgásai

A nyolcas stresszben visszavonul az Ötös stílusába. Vannak nyolcasok, akik egész évekről beszélnek, például a középiskolai éveikről, amikor szinte végig stresszállapotban voltak. Ezalatt visszavonultak a szobájukba, társaságkerülők lettek, rengeteget olvastak. Az Ötös pontba való mozgás a Nyolcas nagy lehetősége arra, hogy mélyen önmagába merüljön. Ugyanakkor ez menekülés is lehet a fájdalmas igazság elől.

A nyolcas tíus őrlődni kezd, elgondolkodik a világ működésén, ami gyakran depresszióra taszítja. AZ őrlődés hatására szemrehányásokkal illeti önmagát és környezetét is. Teljes mértékben visszahúzódik, és megrendül a hite mindenben.

Pszichológia

Ez származik a nyolcas típusból:

  • agresszivitás

Ez származik az ötös típustól:

  • a fontolgatás, amiből őrlődés lesz
  • hajlma a visszahúzódásra
  • hajlam arra, hogy kételkedjen önmagában

 

A nyolcas szívében egy anya rejlik. A törvénykívüli lázadó szívében egy szerető, gondoskodó anya él. Ha azonban a nyolcas elkezd gondoskodni valakiről, azt is nyolcas módjára teszi, túlzásba viszi. Minél több, annál jobb! A nyolcas ípus szociálisabb lesz, és partnernek tudja tekinteni a másikat. A kettes típus lágysága és szolgálatkészsége csillapítja a nyolcas típus nyílt erőszakosságát és agresszivitását. Így együtt tud érezni másokkal.

Pszichológia

Ez származik a nyolcas típustól:

  • agresszió és erőszak
  • hatalommánia
  • az emberek semmibevétele

Ez származik a kettes típusból:

  • együttérzés
  • szolgálatkészség
  • szociális érzék

 

Példák az enneagram nyolcas típusra: Beethoven, Jack Nicholson, Joseph Stalin, Anthony Quinn, Madonna, Robert de Niro.

 

Felhasznált irodalom: Eli Jaxon Bear Enneagram, Klausbernd Vollmar Enneagram

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük